Alle berichten van RDP Services BV

Training Praktijkbegeleider (Mentor)

RDP Services BV / TEX Rail Training verzorgt op 23 en 24 oktober 2023 op locatie van een klant in Limburg een training Praktijkbegeleider (Mentor). 

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • algemene kennis en competenties
 • communicatie en feedback
 • didactische handvatten 
 • beheren en invullen van praktijkagenda’s
 • vakinhoudelijke begeleiding van personeel (in opleiding)

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neemt u contact op via info@rdpservices.com of op 010 432 8008.

Basisopleiding Binnendienstpersoneel

TEX Rail Training / RDP Services BV heeft samen met spoorwegondernemingen een Basisopleiding ontwikkeld voor personeel die een binnendienstfunctie gaan bekleden in de spoorwereld. Denk hierbij aan functies als:

 • Procescontroller
 • Planningsmedewerkers
 • Customer-service
 • Rail-equipment
 • Management, etc

De opleiding duurt in totaal 8 dagen en is inclusief RID/VSG-3 en Cotif en Douanezaken. Ook een lesdag Telefonische opvang & nazorg is optioneel mogelijk (inclusief rollenspel met acteur/actrice) in samenwerking met De Federatie.

De eerstvolgende opleiding start op 11 september 2023.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte neemt u contact met ons op via: administratie@rdpservices.com of op 010 432 8008.

Opleiding Rangeren

TEX Rail Training / RDP Services BV start op 20 november 2023 met een volledige opleiding Rangeren, deze opleiding wordt in Rotterdam gegeven en kan uitgebreid worden met Veiligheidscommunicatie

Mocht u meer informatie wensen over deze opleiding zoals het lesrooster of kosten kunt u contact opnemen via administratie@rdpservices.com of via 010 432 8008

Opleiding/Herinstructie Gereedschapsmachinist 2023

TEX Rail Training / Services BV start op 2023 weer met opleidingen/herinstructies Gereedschapsmachinist met optioneel Veiligheidscommunicatie.

 • 31 juli t/m 03 augustus 2023 (opleiding)
 • 01 en 02 augustus 2023 (herinstructie)
 • 03 augustus 2023 (veiligheidscommunicatie)
 • —————————————————————-
 • 12 t/m 15 december 2023 (opleiding)
 • 13 en 14 december 2023 (herinstructie)
 • 15 december 2023 (veiligheidscommunicatie)

Voor meer informatie of het aanmelden van deelnemers neemt u contact op met: administratie@rdpservices.com of telefonisch op 010 432 80 08.

Wijziging ERTMS examens (Update)

ERTMS-logoMet de komst van de nieuwe certificering voor ERTMS via de VVRV gaat er veel veranderen in spoorwegland. Het bekende GARB examen komt per 01-09-2015 te vervallen, de nieuwe examens moeten in meerdere modules doorlopen worden.

De modules zijn als volgt ingedeeld:
ERTMS Basis (verplicht)
ERTMS Level 1 Havenspoorlijn (module)
ERTMS Level 2 Betuweroute/A15 (module)
ERTMS Level 1 HSL (module)
ERTMS Level 2 HSL (module)
ERTMS Dual Signalling Utrecht-Amsterdam (module)
ERTMS Dual Signalling Hanzelijn (module)

Voor alle modules moet een theorie- en een simulatie-examen bij de VVRV doorlopen worden. De simulatie-examens worden vooralsnog in Amersfoort afgenomen, de examenkosten vindt u terug op de website van de VVRV (zie: vvrv.nl)

* Update 24-08: VVRV heeft aangekondigd dat de examentarieven aangepast zullen worden. Kijk voor de meest actuele prijzen altijd op de website van de VVRV !

Reeds ERTMS bevoegde machinisten

 • Machinisten die reeds bevoegd zijn op de Havenspoorlijn (ERTMS Level 1 Havenspoorlijn) en hun werkzaamheden daar voor 01-09-2015 uitvoerden, en/of
 • Machinisten die reeds over het ERTMS Level 1&2 certificaat van het GARB beschikken en hun werkzaamheden daar voor 01-09-2015 reeds uitvoerden,

mogen hun werkzaamheden gewoon uit blijven voeren en hoeven voor de huidige baanvakken waar zij bevoegd zijn geen nieuw examen te doen.

Regeling Spoorverkeer gewijzigd

staatscourantPer 01-07-2015 is de regeling spoorverkeer gewijzigd.

Deze wijziging is op 02-07-2015 gepubliceerd in de staatscourant.
Wijzigingen hebben o.a. betrekking op:
– de maximum snelheid van treinen
– remtabellen en
– het seinenboek.

In de nieuwe regeling zijn een aantal zaken ontdekt die nadere aandacht behoeven bij de spoorwegondernemingen. Ook zijn er seinen verwijderd die nog bestaan, zijn er opmaakfouten ontstaan in het seinenboek en zijn betekenissen van seinen ten onrechte gewijzigd. Dit heeft inmiddels de aandacht van het Ministerie.

De nieuwe regeling spoorverkeer kan gelezen en gedownload worden op de website van de overheid, of door het volgen van deze hyperlink.

Wijzigingen examens ERTMS op komst

ERTMS-logoHet ligt in de verwachting dat de examens ERTMS medio September 2015 over gaan naar de VVRV.

Met deze wijziging worden ook de examens ERTMS gewijzigd. Vanaf het moment van de overgang worden de examens in delen afgenomen en is het niet meer mogelijk om in één keer examen te doen voor bijvoorbeeld de Havenspoorlijn of Betuweroute, zoals dat nu gebruikelijk is.

Machinisten die opgeleid worden voor ERTMS moeten vanaf de overgangsdatum modulaire examens afleggen:
(module betekent dat de machinist examen doet voor het baanvak waar hij gaat rijden)

– ERTMS Basis theorie & praktijk (verplicht),
– module: ERTMS Level 1 voor de Havenspoorlijn theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 1 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de Betuweroute theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 Dual Signalling theorie & praktijk.

De deelnemende machinist moet na iedere theoretische module een praktijkexamen doorlopen om als bevoegd machinist op dat baanvak te mogen rijden.

Richtlijn 2007/59/EG schrijft voor dat dit examen in het dagelijks treinverkeer afgenomen moet worden (Art. 25 Lid 6: “De rijvaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van een rijproef op het netwerk”).
De VVRV neemt een examen af achter een simulator. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer na het simulatie-examen ook een praktijkexamen op het betreffende baanvak af moet leggen. Omdat in het examenprogramma niet vermeld staat hoe dit dient te worden geregeld, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de vervoerder dit zelf mag organiseren.

Certificaten die verstrekt zijn vóór de datum van de overgang blijven hun geldigheid behouden.