Categorie archief: ERTMS

Opleidingsaanbod 2024

TEX Rail Training / RDP Services BV biedt in 2024 de onderstaande opleidingen aan:

  • Rangeren volledig – 08-01-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 15-01-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 29-01-2024
  • Basisopleiding ERTMS – 25-03-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 22-04-2024
  • Wagencontroleur & VSG-2 – 03-04-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 01-07-2024
  • Leertraject Combi Machinist-Wagencontroleur – 30-09-2024

Op deze opleidingen zijn opleidingsplaatsen beschikbaar.

Voor meer informatie, het lesrooster of aanmelden graag uw reactie naar administratie@rdpservices.com of telefonisch op 010 432 8008.

Wijziging ERTMS examens (Update)

ERTMS-logoMet de komst van de nieuwe certificering voor ERTMS via de VVRV gaat er veel veranderen in spoorwegland. Het bekende GARB examen komt per 01-09-2015 te vervallen, de nieuwe examens moeten in meerdere modules doorlopen worden.

De modules zijn als volgt ingedeeld:
ERTMS Basis (verplicht)
ERTMS Level 1 Havenspoorlijn (module)
ERTMS Level 2 Betuweroute/A15 (module)
ERTMS Level 1 HSL (module)
ERTMS Level 2 HSL (module)
ERTMS Dual Signalling Utrecht-Amsterdam (module)
ERTMS Dual Signalling Hanzelijn (module)

Voor alle modules moet een theorie- en een simulatie-examen bij de VVRV doorlopen worden. De simulatie-examens worden vooralsnog in Amersfoort afgenomen, de examenkosten vindt u terug op de website van de VVRV (zie: vvrv.nl)

* Update 24-08: VVRV heeft aangekondigd dat de examentarieven aangepast zullen worden. Kijk voor de meest actuele prijzen altijd op de website van de VVRV !

Reeds ERTMS bevoegde machinisten

  • Machinisten die reeds bevoegd zijn op de Havenspoorlijn (ERTMS Level 1 Havenspoorlijn) en hun werkzaamheden daar voor 01-09-2015 uitvoerden, en/of
  • Machinisten die reeds over het ERTMS Level 1&2 certificaat van het GARB beschikken en hun werkzaamheden daar voor 01-09-2015 reeds uitvoerden,

mogen hun werkzaamheden gewoon uit blijven voeren en hoeven voor de huidige baanvakken waar zij bevoegd zijn geen nieuw examen te doen.

Wijzigingen examens ERTMS op komst

ERTMS-logoHet ligt in de verwachting dat de examens ERTMS medio September 2015 over gaan naar de VVRV.

Met deze wijziging worden ook de examens ERTMS gewijzigd. Vanaf het moment van de overgang worden de examens in delen afgenomen en is het niet meer mogelijk om in één keer examen te doen voor bijvoorbeeld de Havenspoorlijn of Betuweroute, zoals dat nu gebruikelijk is.

Machinisten die opgeleid worden voor ERTMS moeten vanaf de overgangsdatum modulaire examens afleggen:
(module betekent dat de machinist examen doet voor het baanvak waar hij gaat rijden)

– ERTMS Basis theorie & praktijk (verplicht),
– module: ERTMS Level 1 voor de Havenspoorlijn theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 1 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de Betuweroute theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 voor de HSL theorie & praktijk,
– module: ERTMS Level 2 Dual Signalling theorie & praktijk.

De deelnemende machinist moet na iedere theoretische module een praktijkexamen doorlopen om als bevoegd machinist op dat baanvak te mogen rijden.

Richtlijn 2007/59/EG schrijft voor dat dit examen in het dagelijks treinverkeer afgenomen moet worden (Art. 25 Lid 6: “De rijvaardigheid wordt beoordeeld aan de hand van een rijproef op het netwerk”).
De VVRV neemt een examen af achter een simulator. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemer na het simulatie-examen ook een praktijkexamen op het betreffende baanvak af moet leggen. Omdat in het examenprogramma niet vermeld staat hoe dit dient te worden geregeld, gaan wij er vooralsnog vanuit dat de vervoerder dit zelf mag organiseren.

Certificaten die verstrekt zijn vóór de datum van de overgang blijven hun geldigheid behouden.

Wijzigingen ERTMS L1 Havenspoorlijn

Level 1

ProRail heeft op 24 April 2015 aangegeven dat per eind April 2015, een harmonisatie zal gaan plaatsvinden in de toepassing van ERTMS Level 1 op de Havenspoorlijn. Het systeemgedrag van Level 1 zal op de Havenspoorlijn geharmoniseerd worden met het gedrag op/rond Kijfhoek en de Maasvlakte-2 Buitencontour.

Tegelijk met deze wijzigingen, worden een aantal aanpassingen voor wat betreft het gebruik van tekstberichten gewijzigd en worden een aantal maatregelen rond STS passages opgeheven. Ook zullen bepaalde “Track Conditions” rond spanningssluizen worden toegepast.

De wijzigingen zijn volgens planning, op 31 mei 2015 afgerond.

Het document dat alle voor u relevante informatie tot de geplande wijzigingen bevat, is hier te downloaden.