Richtlijn 2014/82 omgezet in nationale wetgeving

Op donderdag 7 mei 2015 publiceerde de overheid in de Staatscourant een wijziging met betrekking tot de richtlijn 2014/82. Per die datum is de richtlijn omgezet naar nationale wetgeving.

Via onderstaande link kunt u het originele artikel teruglezen. In het artikel is opgenomen hoe de richtlijn 2014/82 is verwerkt in de Nationale Wetgeving.

Toepassing 2014-82 Nationale Wetgeving