VSG 404A

VSG 404A Aanvulling RID Special Veiligheidsadviseur

Algemeen leerdoel:
De opleiding gaat in op de modaliteitspecifieke voorschriften van spoorvervoer (RID):
– bepalingen uit het VSG en COTIF/CIM;
– bijzonderheden met betrekking tot rangeerterreinen, uitgesloten
   stoffen, gecombineerd vervoer en etikettering.
Kennis op het niveau veiligheidsadviseur ADR wordt aanwezig verondersteld.

Doelgroep:
Reeds erkende veiligheidsadviseurs ADR die ook voor de modaliteit spoorvervoer (RID) bevoegd willen worden.
Deelnemers wordt dringend geadviseerd vóór aanvang van de opleiding de tweedelige RID-uitgave van Sdu te bestellen als enig
bij het examen toegelaten naslagwerk (RID 2014 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, Sdu, ISBN 978 90 12 13192 6)

Duur van de opleiding:
3 dagdelen (in overleg met de opdrachtgever)

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• naslagwerk;
• koffie & thee;

Exclusief:
• examenkosten CCV;
• aanschaf examen-toegelaten naslagwerk.

Railopleidingen