VSG 404A

VSG 404A Aanvulling RID Special Veiligheidsadviseur

Algemeen leerdoel:
De opleiding gaat in op de modaliteitspecifieke voorschriften van spoorvervoer (RID):
– bepalingen uit het VSG en COTIF/CIM;
– bijzonderheden met betrekking tot rangeerterreinen, uitgesloten
   stoffen, gecombineerd vervoer en etikettering.
Kennis op het niveau veiligheidsadviseur ADR wordt aanwezig verondersteld.

Doelgroep:
Reeds erkende veiligheidsadviseurs ADR die ook voor de modaliteit spoorvervoer (RID) bevoegd willen worden.
Deelnemers wordt dringend geadviseerd vóór aanvang van de opleiding de tweedelige RID-uitgave van Sdu te bestellen als enig
bij het examen toegelaten naslagwerk (RID 2019/2020 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, Sdu, ISBN 978 90 12 13192 6)

Duur van de opleiding:
3 dagdelen (in overleg met de opdrachtgever)

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• naslagwerk;
• koffie & thee;

Exclusief:
• examenkosten CCV;
• aanschaf examen-toegelaten naslagwerk.

Railopleidingen