Personeel

 

Medewerkers van RDP Services BV

RDP Services BV bestaat momenteel uit zeven vaste personeelsleden, te weten Johan Willemen (Algemeen directeur/ontwikkelaar/bedrijfsopleider/examinator), Yolande Kouwenhoven en Wesley van Driessen (Administratie en financiën), Cor Plomp (bedrijfsopleider/ontwikkelaar/examinator), Koos Schouten (bedrijfsopleider/kwaliteitsmedewerker/examinator/veiligheidsadviseur RID), Rob Hartog (projectleider visuals/bedrijfsopleider/examinator) en Rob de Wit (bedrijfsopleider/Machinist VB Internationaal).

Johan Willemen
Johan is  in 1986 begonnen als machinist bij NS, waarna hij zijn functie vrijwillig aanvulde met het Wagenmeesterschap.
In 1997 is hij, als bedrijfsopleider voor de periode van 1 jaar uitgeleend aan NS Opleidingen. Na zijn terugkeer bij NS Cargo heeft hij René Beuzekamp opgevolgd als instructeur buitendienst. Hierna is hij teruggekeerd naar NS Opleidingen waar hij enkele jaren heeft gewerkt als bedrijfsopleider en ontwikkelaar van opleidingsmaterialen.
In december 2000 heeft hij het initiatief genomen om een privaat opleidingsbedrijf voor de goederenbranche te starten, onder de vlag van Rail Development Partners. Na een privatisering van het bedrijf in 2005, heeft hij samen met compagnon René Beuzekamp het bedrijf overgenomen en verder uitgebouwd.

Ook na de overname van de aandelen door TEX Holding AG in 2015, blijft Johan bij RDP Services BV 
Momenteel vervult hij nog steeds de functie van Algemeen directeur alsmede Opleidingskundig ontwikkelaar en Bedrijfsopleider in de productie.

Daarnaast is Johan deelnemer in het College van Deskundige en erkend praktijkexaminator namens de VVRV.

Cor Plomp
Cor is begonnen als Machinist bij het toenmalige NS Goederen.
In 1996 is hij, als bedrijfsopleider voor de periode van 1 jaar uitgeleend aan toenmalig NS Opleidingen.
Na zijn terugkeer is hij begonnen in de functie van teamleider op de Kijfhoek.
In 2000 heeft hij de overstap naar NS Reizigers gemaakt waar hij fungeerde als assistent Procesmanager in Den Haag en Rotterdam. In deze functie hield hij zich voornamelijk bezig met machinisten opleidingen die door hem werden gecoördineerd en begeleid.
Per 1 januari 2008 heeft Cor de overstap naar RDP Services gemaakt en versterkt het team als bedrijfsopleider/ontwikkelaar.

Cor is daarnaast deskundig op het gebied van ERTMS en praktijkexaminator bij de VVRV.

Koos Schouten
Koos is in 1987 begonnen bij de Nederlandse spoorwegen als leerling machinist, in de jaren die volgden heeft hij met veel plezier gewerkt als machinist. Daarnaast deed hij ook regelmatig dienst als assistent dienstindeler. Na een aantal jaren mocht hij net als alle andere machinisten bij de NS kiezen tussen reizigers en goederen, voor hem was het al snel duidelijk het werd goederen, NS cargo en daarna Railion was een feit. Na vele mooie jaren besloot hij in 2004 zijn carrière voort te zetten als machinist bij ERS Railways. In de jaren bij ERS Railways werd ook de functie van staffplanner toegevoegd. In 2008 maakte hij de overstap naar ACTS om daar als teamleider aan de slag te gaan. Eind 2010 volgde er een terugkeer naar ERS, eerst als machinist, later in 2012 als teamleider en veiligheidsadviseur. 1 december 2015 is hij in dienst getreden bij RDP Services om daar met veel plezier zijn opgedane kennis van de afgelopen jaren te delen met anderen die bij RDP hun kennis komen uitbreiden.

Koos is tevens gecertificeerd Veiligheidskundige, Intern auditor, Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (RID) en ook Praktijkexaminator bij de VVRV.

Rob Hartog
Rob is gelijktijdig met Johan in 1986 begonnen als machinist, waarna hij ook de bevoegdheid als Wagencontroleur heeft gehaald. In 1999 is hij overgestapt naar NS Geodesie en Infradata en heeft daar als systeembeheerder gewerkt. Hierna is hij als ICT-er een paar jaar buiten het spoor werkzaam geweest, waarna hij toch weer terug keerde naar het spoor. In eerste instantie weer als machinist, maar al vrij snel daarna als bedrijfsopleider bij het Rail Training Service Centre. Naast het opleiden van machinisten en NVW functionarissen, heeft hij vele testritten gedaan t.b.v. ERTMS. Het duurde echter niet lang voordat hij ook praktijkexaminator VVRV werd en naast de machinisten en rangeerders examens ook geprofessionaliseerd is om ERTMS praktijkexamens af te nemen.  In 2016 heeft hij besloten om bij RDP te gaan werken en hier zijn kennis te delen en verder aan te vullen. Rob houdt zich voornamelijk bezig als ‘Projectleider Visuals’ met zowel onze  simulatoren, simulatie technieken alsmede onze E-learning systemen. Al zijn vakinhoudelijke kennis en ICT kennis komen dan samen.

Daarnaast zal hij echter wel zijn bevoegdheden instant houden en ook als examinator bij VVRV werkzaam blijven voor o.a. ERTMS, Machinist, Rangeerder en examens die vallen onder Bijlage V & VI. Bovendien zal hij zo nu en dan ook voor de klas te vinden zijn, dit omdat hij dat ook nog steeds heel erg leuk vindt.

Rob de Wit
Rob is in 2002 begonnen in de spoorbranche als Rangeerder op de Kijfhoek bij het toenmalige Railion. In 2004 kwam de mogelijkheid om door te groeien naar Machinist VB bij MEV Nederland. Na een jaar te zijn uitgeleend aan ERS Railways door MEV heeft Rob de overstap gemaakt om daar in vast verband te gaan werken als Machinist VB en Wagencontroleur. Rob heeft bij ERS ook dienst gedaan in de  reparatiedienst en wachtdienst.  In 2009 heeft hij zijn Duitse bevoegdheid (Klasse 3) behaald. In 2011 is er een overstap geweest naar Railwork om in 2013 weer terug te keren naar ERS. Sinds juni 2016 is Rob in dienst getreden bij RDP als bedrijfsopleider. Hier deelt hij zijn kennis en ervaring met nieuw- en bestaand personeel in de railsector. Rob verzorgd oa. Grensbaanvak-instructies naar Duitsland.

Daarnaast is en blijft Rob ook bevoegd Machinist VB Internationaal en rijdt hij nog steeds treinen.

Yolande Kouwenhoven
Yolande heeft veel ervaring op het gebied van organisatie en planning binnen de spoorwereld. Als oud-medewerker van DB Cargo Nederland heeft zij haar strepen wel verdiend. Momenteel leidt zij de volledige administratie en ondersteund zij de directie van RDP.

Yolande verzorgt samen met Wesley van Driessen voor RDP Services de financiële administratie en de planning van opleidingen en opleiders. Tevens is zij het aanspreekpunt voor onze klanten en relaties. Yolande is op maandag en dinsdag aanwezig bij RDP.

Wesley van Driessen
Na jarenlang te hebben gewerkt in de supermarktbranche kwam voor Wesley de kans om aan de slag te gaan op de administratieve afdeling van RDP Services BV. Gedurende zijn studie en praktijkervaring in het bankwezen, waar hij onder andere de financiële en administratieve kennis heeft opgedaan, vervuld Wesley de functie als Administratief & Financieel medewerker.

Per 1 mei 2018 is Wesley in dienst getreden bij RDP om samen met Yolande de (financiële) administratie te leiden. Daarnaast regelt hij facilitaire zaken en is hij mede het aanspreekpunt voor klanten en cursisten.

Wesley staat 5 dagen per week ter beschikking voor uw administratieve- en financiële vragen.

Overig
Naast deze bezetting heeft RDP Services BV een aantal intentieverklaringen met docenten die voor ons actief zijn op het gebied van opleidingen, trainingen en consulting.

Heb je belangstelling om ons team te komen versterken als opleider of in combinatie met het rijden als machinist, laat het ons weten! 

Railopleidingen