VSG 401H

VSG 401H Herinstructie Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie I

Algemeen leerdoel:
Na de herinstructie is de deelnemer in staat om gevaarlijke stoffen te herkennen, de wagens waarin dit wordt vervoerd
te herkennen en weet hij hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden.
De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005 en het RID/VSG.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt één dagdeel theorie, inclusief eindtoets.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• toetsen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

Railopleidingen