VSG 404

VSG 404 Veiligheidsadviseur
Vervoer Gevaarlijke Stoffen RID/VSG

Algemeen leerdoel:
Ondernemingen die betrokken zijn bij vervoer en/of belading van gevaarlijke stoffen dienen te beschikken over een
Veiligheidsadviseur. Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer kennis van:
• relevante wettelijke verplichtingen (WVGS, BVGS, VSG,
    COTIF/CIM);
• taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
    Veiligheidsadviseur;
• technische voorschriften zoals vastgelegd in het RID:
     – toepassing, vrijstellingen, opleidingen, verplichtingen van
        betrokkenen, beveiliging;
    – classificatie;
    – gebruik van verpakkingen, transporttanks en reservoirwagens;
    – etikettering en documentatie;
    – constructie en beproeving van verpakkingen en tanks;
    – diverse voorschriften voor vervoer, laden, lossen en behandeling.
• Informatiesysteem gevaarlijke stoffen 

De opleiding is een voorbereiding op het officiële examen Veiligheidsadviseur.

Doelgroep:
Medewerkers die de functie Veiligheidsadviseur RID/VSG willen gaan uitoefenen of een gelijkwaardige kennis van de
voorschriften nodig hebben voor de eigen functie-uitoefening (managers en medewerkers veiligheid, logistiek adviseurs,
middenkader in administratieve functies).
Deelnemers wordt dringend geadviseerd vóór aanvang van de opleiding de tweedelige RID-uitgave van Sdu te bestellen als
enig bij het examen toegelaten naslagwerk (RID 2014 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, Sdu, ISBN 978 90 12
13192 6)

Duur van de opleiding:
10 dagdelen (in overleg te plannen met opdrachtgever)

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee.

Exclusief:
• examenkosten CCV;
• aanschaf examen-toegelaten naslagwerk.

Railopleidingen