VSG 401

VSG 401 Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie I

Algemeen leerdoel:

Na de opleiding is de deelnemer in staat om gevaarlijke stoffen te herkennen, de wagens waarin dit wordt vervoerd te
herkennen en weet hij hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden.
De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005 en het RID/VSG.

Info:

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• gevaarlijke stoffen algemeen;
• diverse typen goederenwagens;
• onregelmatigheden en calamiteiten;
• handelen en melden van onregelmatigheden en calamiteiten.

Duur van de opleiding:

De opleidingsduur bedraagt 1 dag theorie.

Inclusief:

• opleidingsmaterialen;
• toetsen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• lesdocumentatie;
• koffie & thee;
• eindtoets.

Railopleidingen