VSG 404H

VSG 404H Hercertificering
Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen RID

Algemeen leerdoel:
Het officiële certificaat Veiligheidsadviseur is vijf jaar geldig waarna opnieuw examen moet worden afgelegd. Deze opleiding is
bedoeld als herhalingsopleiding voor erkende veiligheidsadviseurs die hun certificaat willen verlengen. Zie verder bij opleiding
VSG 403.

Doelgroep:
Reeds erkende veiligheidsadviseurs RID die hun bevoegdheid willen verlengen.
Deelnemers wordt dringend geadviseerd vóór aanvang van de opleiding de tweedelige RID-uitgave van Sdu te bestellen als enig
bij het examen toegelaten naslagwerk (RID 2019/2020 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, Sdu, ISBN 978 90 12 13192 6)

Duur van de opleiding:
7 dagdelen (in overleg te plannen met opdrachtgever)

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee.

Exclusief:
• examenkosten CCV;
• aanschaf examen-toegelaten naslagwerk.

Railopleidingen