R 202

202  Rangeren 

Algemeen leerdoel:
De rangeerder met volledige bevoegdheid kan na de opleiding, op technisch beveiligde en niet technisch beveiligde
stationssporen en raccordementen:
• samen met de machinist veilig rangeerbewegingen uitvoeren;
• spoorvoertuigen samenstellen en splitsen;
• beperkte controle aan spoorvoertuigen;
• begeleiden van spoorvoertuigen;
• remproeven nemen.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• persoonlijke veiligheid;
• algemene infrakennis;
• rangeren algemeen;
• controle op goederen- en reizigersmaterieel en belading;
• gevaarlijke stoffen categorie 1;
• remproeven;
• seingeving tot 40 km/h;
• gedoofde, onjuiste en gestoorde seinen;
• aanwijzingen en calamiteiten.

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 10 dagen, exclusief examen VVRV

Inclusief:
• opleidingsmaterialen en lesdocumentatie;
• toetsen en opdrachten;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• zakkaartje veiligheidscommunicatie;
• koffie & thee.

Exclusief:
• praktijkstage;
• handboek rangeerder;
• seinenboek;
• examen VVRV;
• veiligheidscommunicatie.

Voor alle veiligheidsfuncties die vallen onder de verantwoording van de VVRV, geldt een eenmalig examen veiligheidscommunicatie.

 

Railopleidingen