T 501H

T 501H Herinstructie Wagencontroleur

Algemeen leerdoel:
Na de herinstructie is de deelnemer in staat om zelfstandig de technische controle of een vertrouwensonderzoek,
aan nationale en internationale goederentreinen uit te voeren.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005 en AVV/GCU.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt 2 dagen theorie, inclusief eindtoets en certificaat bij voldoende resultaat.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• opdrachten en toetsen;
• gevaarlijke stoffen, categorie 2
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• zakkaartje veiligheidscommunicatie;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

Railopleidingen