VSG 402H

VSG 402H Herinstructie Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie 2

Algemeen leerdoel:
Na de herinstructie is de deelnemer in staat een technische controle uit te voeren aan wagens die zijn beladen met
gevaarlijke stoffen en weet hij tevens hoe hij moet handelen bij onregelmatigheden. 

De herinstructie voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005 en het RID/VSG.

Duur van de herinstructie:
De herinstructie bedraagt 1 dag theorie.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• lesdocumentatie;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• koffie & thee;
• eindtoets en certificaat.

Railopleidingen