M 303

M 303 Machinist Goederen

Algemeen leerdoel:
De machinist goederen kan na de opleiding:

•  zelfstandig spoorvoertuigen categorie. A en B besturen en
     begeleiden zonder beperking;
•  rangeren met spoorvoertuigen;
De opleiding voldoet aan de gestelde eisen conform de Spoorwegwet 2005.

Info:
De opleiding bestaat uit de volgende modules:

•  Europese vergunning;
•  Machinist algemeen;
•  Goederen (incl. gevaarlijke stoffen).

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 23 dagen theorie, exclusief examens.

Inclusief:
•  opleidingsmaterialen;

•  lesdocumentatie;
•  zakkaartje gevaarlijke stoffen;
•  zakkaartje veiligheidscommunicatie;
•  toetsen en opdrachten;
•  koffie & thee.

Exclusief:
•  praktijkstage;
•  veiligheidscommunicatie;
•  ERTMS;
•  examenkosten VVRV.

 

De opleiding kan worden aangevuld met simulatietraining voor het rijden in bijzondere omstandigheden.

Voor alle veiligheidsfuncties die vallen onder de verantwoording van de VVRV, geldt een eenmalig examen veiligheidscommunicatie.

Railopleidingen